Klára Kvízová

www.redesign.cz

Vystudovala ateliér Písma a typografie na pražské UMPRUM. Diplomovala projektem, jehož cílem bylo vydat a designovat časopis Živel, na jehož úpravě se podílí dodnes.

Živel se stal během doby, co vychází, širokou platformou pro uplatnění nových experimentálních trendů v písmu a typografii.

Po založení studia ReDesign se podílí na designu řady knih, výtvarných publikací, knih pro děti, časopisů, hudebních projektů a festivalů.

Za svou práci získala řadu ocenění (Typo Design Club, ED Awards, Bienále Brno, Nejkrásněší knihy ČR).

Její práce byly publikovány v mnoha českých i zahraničních publikacích a časopisech — Deleatur, Novum, No more Rules, Type at work, Czech 100 Design Ikon, The Typographic Experiment, Woman in Graphic Design.

Select your currency