Norbert Gáfrik

www.visualarch.eu

Norbert vystudoval architekturu na FA STU v Bratislavě a studium ukončil v roce 1999. Poté pracoval v architektonické kanceláři KSA s Janem Studeným a Davidem Kopeckým. V roce 2002 sa stal součástí architektonického studia 4A architekti, kde působil do roku 2004.

Následně odchází a zakládá CGI studio visualarch, které se specializuje na vizualizace a animace pro architektonické kanceláře v Evropě a ve světě. V roce 2016 spolu s Martinou Novotnou založil firmu Be Socks, která je otevřenou platformou pro autorský design zaměřený na výrobu ponožek.

Norbertovy ponožky

Select your currency