Tomáš Brousil

www.suitcasetype.com / www.briefcasetype.com

Tomáš se věnuje primárně tvorbě písma a typografii.

V roce 2009 diplomoval v ateliéru Tvorby písma a typo- grafie na UMPRUM v Praze se svou písmovou super rodinou Tabac sestávající z 96 fontů. V roce 2003 založil vlastní písmolijnu Suitcase Type Foundry.

V roce 2012 založil společně s Radkem Sidunem Briefcase Type Foundry, která je zaměřená na produkci českých autorských fontů. Za svá písma získal řadu ocenění, mezi nimi i Certificate of Typographic Excellence od TDC.

Od roku 2008 působí jako pedagog v Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM. Je autorem a editorem publikace TYPO9010.

Select your currency